095702 - Asbest: eenvoudige handelingen voor elektrotechnici
Doelgroep
Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex "Welzijn op het werk" van 12/06/2017 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor HVAC specialisten, elektriciens en loodgieters. In het kader van die wetgeving en hun taken op de werkvloer kan het noodzakelijk zijn om een basiskennis m.b.t asbest te bezitten: "asbest, eenvoudige handelingen".
Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s verbonden aan asbest. Leren kennen van de maatregelen om de risico’s verbonden aan de blootstelling aan asbest te beheersen.

Aanleren van de specifieke technieken en regels voor de uitvoering van de “eenvoudige handelingen” specifiek toegespitst op elektriciens, HVAC specialisten en loodgieters.
Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig voor deze opleiding.

Inhoud

- Inleiding


- Herkennen van asbesttoepassingen specifiek op de doelgroep


- Bepalen van uitvoeringsmethode voor diverse toepassingen


- Werkvoorbereiding

  o Afzetten werkzone en plaatsing signalisatie (*) (**)

  o Vrijmaken van onderliggende/achterliggende zone (*)(**)

  o Afdekken van onderliggende oppervlakten (*) (**)

  o Gereedschappen en fixeer/impregneervloeistof klaar maken (**)

  o Gebruik PBM’s (*) (**)


- Verwijderen van asbesthoudende materialen

(leien, schoorsteen, dichting, branderplaat, asbestkoord of -textiel, …)

(doorvoeren, mantelbuizen, kabelisolatie, verdeelborden, schotten HS cabines, ..)

  o Bevochtigen / impregneren van te verwijderen materiaal (**)

  o Methodes voor wegnemen van asbestmateriaal (*)(**)

  o Afvoeren van asbestmateriaal (*)

  o Reinigingen van onderliggende vlakken (**)

 

- Nazorg

  o Afvoer van het asbestafval (*)

  o Reinigen van gereedschappen en arbeidsmiddelen (**)

  o Onderhoud van stofzuiger met absoluutfilter (**)

  o Vrijgeven van de werkzone (**)

 

De opleiding verloopt 60% theoretisch, waarvan 20% praktisch ondersteund (*) in het theorielokaal en 40% praktisch (**) in de praktijkhal.
Aantal uren
Opleiding: 08:00u
Attest
Bewijs van deelname
Extra info
Het wordt aangeraden je persoonlijke beschermingsmiddelen mee te brengen.
Kan doorgaan in
Antwerpen
Detail opleiding